FIZYKOTERAPIA


FIZYKOTERAPIA to leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonych sztucznie, jak: ciepło, drgania mechaniczne, pole elektryczne, prąd elektryczny, światło, mikrofale, różnego rodzaju promieniowanie.


Centrum Rehabilitacji WAWER oferuje całą gamę zabiegów:

1. Elektroterapia: Prądy diadynamiczne, galwanizacja,  jonoforeza,  prądy Tens,  prądy interferencyjne,  prądy Kötza,  Elektrostymulacja.

2. Magnetoterapia - Pole Magnetyczne 

3. Ultradźwięki 

4. Fonoforeza 

5. Lampa SOLLUX 

6. Laseroterapia 

7. Krioterapia - miejscowe schładzanie ciała

8. Fala uderzeniowa